Skip Navigation Linksหน้าหลัก > ของเล่นเสริมทักษะ > ของเล่นไม้ > บล๊อคไม้หยอด กล่องไม้กิจกรรม6ด้านKT6020
บล๊อคไม้หยอด กล่องไม้กิจกรรม6ด้านKT6020
ของเล่นไม้ ประโยชน์ ของเล่นไม้ ก่อนอื่นเรามาดูถึงพัฒนาการของลูกน้อย ซึ่งการพัฒนาของลูกน้อยส่วนใหญ่มาจากของเล่นที่เด็กน้อยได้เล่น คำว่าการเล่น เป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินอันเป็นหัวใจสำคัญของวัยเด็ก และยังช่วยเรื่องการพัฒนาการของเด็กในหลายๆด้าน ทั้งพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางปัญญา ภาษา ทักษะทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการทางจิตใจ เด็กๆ จะเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการเล่นอันเป็นธรรมชาติ ของเล่นจึงเป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน และการเรียนรู้ควบคู่กันไป แต่เนื่องจากพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน การเล่นของเล่นของเด็กในแต่ละวัยจึงมีความต่างกันด้วย ดังนั้นจึงต้องเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตามแต่ละวัย เพื่อให้ของเล่นที่เลือกนั้นได้ให้ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าที่สุด การนำของเล่นไม้มาฝึกพัฒนาการของเด็กนั้น มีประโยชน์มาก ถ้าเรานำของเล่นไม้ให้เด็กน้อยเริ่มเล่นตั้งแต่เด็ก ของเล่นไม้จะช่วยฝึกพัฒนาการให้ลูกน้อยในหลายๆ ด้าน เช่น พัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ฝึกทักษะต่างๆ เช่น การฝึกกล้ามเนื้อมือ และแขน การใช้สายตาให้สัมพันธ์กับส่วนต่างๆ การฝึกทักษะการเดิน การทรงตัว ฝึกการคิด การแก้ปัญหา การเข้าสังคม คือการรู้จักการเล่นร่วมกับผู้อื่นนั่นเอง
ราคา:
569.00 บาท
ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2021 Vevo Systems Co., Ltd.